به مناسبت روز جهانی کودک  رئیس بهزیستی شهرستان کرمان ومدیر مرکز اورژانس 115 با حضور در دو مهد کودک ماه تی تی و آفتاب با کودکان گفت و گو کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد صابری مدیر اورژانس 115 با تبریک روز جهانی کودک گفت : کودکان باید با خدمات اورژانس 115 ،آمبولانس ،لوازم و تجهیزات اورژانس آشنا شوند .

در پایان با عوض شدن نقش کارکنان اورژانس و کودکان ،کارکنان اورژانس به عنوان بیمار معرفی و کودکان به عنوان کارکنان اورژانس 115 به آنان کمک نمودند .