نشست تعاملی متصدیان و کارشناسان فوریتهای خطوط تلفنی سه رقمی به دعوت بهزیستی شهرستان عنبرآباد با هدف هماهنگی بیشتر در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آشنایی با خط 123و مرکز مداخله در بحران  در محل اداره بهزیستی عنبرآباد  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از عنبرآباد خداداد  سالارزاده  رئیس اداره بهزیستی شهرستان عنبرآباد با تشریح حوزه کاری اورژانس اجتماعی و کنترل آسیب ها در  عنبرآباد گفت : تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند تعامل  و همکاری بیشتر فوریتهای نیروی انتظامی با اورژانس اجتماعی بهزیستی دانست .