به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مسئولین ، کارکنان و جمعی از جامعه هدف بهزیستی همگام با سایر اقشار جامعه در سراسر کشور با حضور در جمع شرکت کنندگان در مراسم باشکوه راهپیمایی یوم ا… 13 آبان از سیاستهای استکبار جهانی ابراز انزجار نمودند.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد ، شرکت کنندگان با حمل پلاکاردها و سردادن شعارهایی انزجار خود را از استکبار جهانی ابراز نموده و با ملتهای مظلوم سراسر جهان ابراز همدردی نمودند .