از ابتدای اجرای طرح توانبخشی مبتنی برجامعه ( CBR) در شرق استان کرمان تاکنون 3100 معلول توسط تسهیلگران CBR شناسایی شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان در پایان سفر چهار روزه خود به شرق استان کرمان در جلسه مشترک با روسای شهرستانهای بم ، ریگان و فهرج با بیان مطلب فوق گفت : طرح CBR از سال 81 بطور آزمایشی در مناطق  روستایی رفسنجان آغاز شد و پس از آن در کل استان اجرایی شد که طی این مدت تعداد 13591 نفر معلول از طریق اجرای این طرح شناسایی شده اند. وی افزود : با اجرای طرح CBR در شرق استان همگام با دیگر مناطق استان در مجموع سه شهرستان بم ، ریگان و فهرج تعداد 3100 معلول شناسایی شده اند .
مدیرکل بهزیستی استان خاطر نشان کرد با شناسایی معلولین در مناطق روستایی از طریق اجرای این طرح هفت خدمت در همان محل زندگی به ایشان ارئه می شود.
دکتر عباسی : حمایتهای مالی ، حمایتهای اجتماعی ، مناسب سازی محیط زندگی ، تحویل وسایل کمک توانبخشی ، فراهم نمودن زمینه اشتغال از طریق طرح استاد شاگردی ، ارائه آموزشهای لازم به فرد معلول و خانواده و ارائه آموزشهای لازم قارچ از خانواده را از جمله این حمایتها اعلام کرد.
مدیرکل بهزیستی استان در ادامه : از برنامه ریزی صورت گرفته در مرکز استان جهت اجرای کامل طرح CBR و پوشش صد درصدی آن در مناطق شرقی و جنوبی استان در سال آینده خبر داد و گفت ، روسای بهزیستی شهرستانها با همکاری فرمانداریها ، بخشداریها و دهیاریها و خانه های بهداشت زمینه اجرای مطلوب این طرح را فراهم نمایند.