مراسم بدرقه تیم های فوتسال مقدماتی قهرمانی کشور  فرزندان پسران شبه خانواده  با حضور عباس صادق مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، مسئول تربیت بدنی ، رفاه و فوق برنامه و جمعی از کارشناسان حوزه شبه خانواده در محل سالن اجتماعات  بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در مراسم بدرقه فرزندان  عباس صادق زاده با ابراز خوشحالی از حضور در جمع فرزندان ورزشکار تحت حمایت بهزیستی گفت :برای اینکه در زندگی  و جامعه یک فرد موفق و افتخار آفرین باشیم  باید از شرایط و فرصت های بدست آمده به نحو احسن استفاده کنیم .

ایشان با تشریح حمایت های سازمانی از فرزندان تحت حمایت ، خطاب به آنان اظهار داشت : با تلاش و پشتکار می توانید از این فرصت برای پیشرفت و رسیدن به هدف استفاده کنید .

 وی با  مهم دانستن اخلاق پهلوانی نسبت به قهرمانی ، گفت : اخلاق پهلوانی  مهم تر از قهرمانی است و امیدوارم با اراده قوی ، پشتکار و توکل به خدا  نتیجه زحمات خود را با موفقیت دریافت کنید .