تعداد چهارده آدینه مهد بهزیستی با همکاری ستادهای برگزاری نماز جمعه مراکز شهرستانها در استان کرمان کار نگهداری موقت کودکان 3 تا 6 ساله مومنین نمازگزار حاضر در نماز جمعه را برعهده دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان با اعلام مطلب فوق در بازدید روز جمعه خود از ساختمان جدید آدینه مهد واقع در محل مصلی بزرگ امام علی (ع) شهر کرمان افزود: با همکاری و تعامل بسیار خوب اداره کل بهزیستی استان ، ادارات بهزیستی شهرستانها و ستادهای برگزاری نماز جمعه سراسر استان کرمان شرایط بسیار خوبی برای آرامش خاطر نمازگزاران عزیز حاضر در نماز جمعه چهارده مرکز شهرستان فراهم شده استتا والدین از یک ساعت قبل از آغاز مراسم عیادی ، سیاسی نماز جمعه با تحویل کودکان خود به آدینه مهد با خیال آسوده به انجام این فریضه الهی و دشمن شکن بپردازند. مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، با قدردانی فراوان از رئیس و اعضاء ستاد برگزاری نماز جمعه در شهر کرمان بدلیل دراختیار گذاردن ساختمان جدید و مناسب جهت فعالیت آدینه مهد در محل مصلی شهر کرمان ، گفت بهزیستی نیز در سریعترین زمان ممکن نسبت به فضا سازی داخل و کمک به تامین بخشی از تجهیزات این آدینه مهد کمک خوهد کرد.
دکتر عباسی خاطر نشان کرد ، استان کرمان رتبه سوم فعالیت آدینه مهد را درمیان استانهای کشور دارد .
برپایه این خبر ، در زمان حضور مدیرکل و کارشناسان بهزیستی استان در محل آدینه مهد مصلی امام علی (ع) شهر کرمان تعدادی از والدین که کودکان خود را به آدینه مهد سپرده بودند مراتب تقدیر و تشکر خود را از این اقدام مناسب بهزیستی و ستاد برگزاری نماز جمعه که از چند سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز در فضایی مناسب تر و جدید ادامه خواهد یافت ابراز کردند.