معاون اجتماعی ، دبیر ستاد مسکن ، مشاور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به همراه نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی ، مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، رئیس اداره بهزیستی سیرجان ، فرماندار و شهردار سیرجان از مرکز نگهداری معلولین ذهنی دختران بالای 14 سال کاشانه مهر و پسران بالای 14 سال حضرت ابوالفضل شهرستان سیرجان بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مرکز نگهداری معلولین ذهنی دختران بالای 14 سال با زیربنای  2000متر مربع و ظرفیت 83 نفر با مدیریت بخش غیر دولتی و نظارت بهزیستی فعالیت می کند .