همزمان با روز بهزیستی و تامین اجتماعی مرکز چند معلولیتی کودکان  زیر 14 سال کم توان ذهنی-ناشنوا و کم شنوا مهر در شهرستان کهنوج با حضور معاون اجتماعی فرمانداری ،کارشناس مسئول مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی کشور ، جانشین معاونت توانبخشی بهزیستی کرمان ،  رئیس بهزیستی کهنوج و جمعی از مسئولین محلی افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان بعد از افتتاح مرکز پورسید کارشناس مسئول مراکز روزانه توانبخشی با حضور در اداره بهزیستی کهنوج با رئیس و کارکنان این اداره دیدار و گفت و گو کرد .

در ادامه به دلیل اهمیت رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت کارشناس مسئول مراکز روزانه توانبخشی با حضور در محل فرمانداری و دیدار و گفت و گو با وحدت عیدی فرماندار کهنوج اظهار داشت :   در حال حاضر 1هزار و 308  مرکز روزانه توانبخشی ،حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی و بیش از 50 هزار نفرخدمت گیرنده با مشارکت بخش غیر دولتی در کشور فعال هستند و دراین مراکز فرآیندتوانبخشی به صورت تخصصی انجام می شود .

پورسید با اشاره به ارائه خدمات تخصصی در مراکز توانبخشی بیان کرد : این مراکز با کادری مجرب از جمله کاردرمانگر،گفتار درمانگر،روانشناس ،شنوایی سنج،فیزیوتراپ به صورت تیمی کار کرده و خانواده نیز در این فرآیند با خود همراه می کنند.

وی با تاکید بر ارائه خدمات متناسب با منطقه و محله عنوان کرد : استان کرمان به عنوان استان پیشرو در راه اندازی مراکز چند معلولیتی 6 مرکز چند معلولیتی در شهرستان های جنوب در هفته بهزیستی با هدف حمایت و توانمدسازی افراد دارای معلولیت راه اندازی می شود  .

دراین نشست وحدت عیدی فرماندار شهرستان کهنوج ضمن خیر مقدم و گرامیداشت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی و قدردانی از خدمات این سازمان همکاری همه جانبه در ارائه خدمات به گروههای هدف تاکید نمود .