با توجه به آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، خط مشاوره تلفنی 148 بهزیستی از این پس به 1480 تغییر یافته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، خط مشاوره تلفنی 148 بهزیستی که به 1480 تغییر یافته به صورت 24 ساعته خدمات مشاوره ای چون مشاوره خانواده ،زناشویی ، کودک ، تحصیلی و اعتیاد را به متقاضیان ارایه می نماید.