تمام نقاط شهری و روستایی شهرستان کهنوج تحت پوشش خدمات صدای مشاور بهز یستی (148) قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، محمدرضا پازاج رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهنوج با اعلام این خبر افزود ، با همکاری بسیار خوب شرکت مخابرات شهرستان و با فراهم شدن زیر ساختهای لازم تمام نقاط شهری و روستایی شهرستان کهنوج به خدمات مشاوره تلفنی (148) سازمان بهزیستی دسترسی دارند.
وی افزود: تمامی مردم ساکن در محدوده شهرستان کهنوج می توانند از طریق تلفنهای ثابت و همراه به خدمات مشاوره ای بهزیستی دسترسی داشته باشند.