محمد رضا نژاد - جیرفت با همکاری بانک کشاورزی 15 میلیون ریال سبد غذایی بین مددجویان شهرستان جیرفت توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، رضا نژاد رئیس اداره بهزیستی جیرفت گفت : به همت بانک کشاورزی به مناسبت هفته بهزیستی و ماه مبارک رمضان تعدادی سبد غذایی ، جمعاً به ارزش ریالی 15 میلیون ریال بین مددجویان و معلولین شهرستان توزیع شد.
وی افزود : این اقدام خیرخواهانه درجهت کمک به مددجویان بهزیستی و همراهی با بهزیستی درراستای ارائه خدمات حمایتی صورت گرفت.