کمپ میان مدت ماده 15با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولین محلی ، در شهر نرماشیر افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان کمپ میان مدت ماده 15 با زیربنای 300متر و ظرفیت پذیرش 30 نفر برای حمایت و درمان افراد بیمار راه اندازی شد.

لازم به ذکر است در این کمپ افراد به صورت خودمعرف و اختیاری با مراجعه به مرکز با کادر درمانی روانشناس ، پزشک ، مددکار تحت درمان قرار می گیرند و همچنین مشاوره گروهی ، فردی و آموزش مهارت های زندگی نیز برای حمایت و توانمندی پس از بهبودی برای افراد به ارائه خدمات می پردازند