مدیر کل بهزیستی به همراه معاونین و کارشناسان تخصصی با حضور در مرکز جامع توانبخشی با مددجویان متقاضی ملاقات حضوری دیدار و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد .

به گزارش روابط عمومی ادراه کل بهزیستی استان کرمان 15 نفر از مددجویان در ملاقات حضوری با مدیر کل بهزیستی استان کرمان مشکلاتشان را مطرح و عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی جهت رفع مشکلات دستورات لازم را صادر نمود .