به همت اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج با هماهنگی پزشکان فوق تخصص اعصاب و روان شهر تهران و قم 150 بیمار اعصاب و روان این شهرستان در محل اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج ویزیت شدند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از قلعه گنج اکبر دستجردی رئیس بهزیستی شهرستان قلعه گنج با بیان اینکه در مناطق محروم شیوع اختلالات نوروتیک و سایکوتیک بیش از حد نرمال می باشد گفت : برطرف نشدن نیازهای فیزیولوژیک و اولیه افراد در مناطق محروم باعث بوجود آمدن مشکلات متعدد جسمی و روانی برای آنان می شود..

اکبردستجردی با اشاره به اجرای طرح سلامت و مسئولیت اجتماعی عنوان کرد : پس از تعامل اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج با پزشکان فوق تخصص اعصاب و روان شاغل در شهر تهران و قم با حضور آنان در شهرستان قلعه گنج  150 بیمار اعصاب و روان تحت حمایت بهزیستی ویزیت شدند .

وی خاطر نشان کرد : طی هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده تیم درمانی اعصاب و روان به صورت ماهیانه جهت ویزیت و درمان بیماران در شهرستان قلعه گنج حضور یابند .