به همت اداره کل بهزیستی استان کرمان و  با مشارکت موسسات خیریه استان از 150 پزشک نیکوکار و همراه بهزیستی در کرمان تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان آئین تجلیل از پزشکان نیکوکار و همراه بهزیستی با حضور استاندار ، مدیر کل و اعضاء شورای معاونین اداره کل بهزیستی کرمان ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری و جمعی ازمسئولین  در شیرخوارگاه مادر برگزار شد .

عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این آیین با اشاره به همبستگی های اجتماعی گفت :  پزشکان نیکوکار در طول سال یک جلوه همبستگی اجتماعی را در کرمان به نمایش می گذارند و بهترین خدمت را بدون هیچ چشم داشتی به گروه های هدف ارائه می دهند .

عباس صادق زاده با تاکید برگسترش  فرهنگ نیکوکاری در جامعه عنوان کرد :  احسان و نیکوکاری در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با هدف حمایت از گروه های آسیب پذیر به کاهش آسیب های اجتماعی منجر می شود .

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد:مدیریت آسیب های اجتماعی به گونه ای برنامه ریزی شود تا در قبال مسائل اجتماعی بتوان از ظرفیت خیرین و متخصصین برای طراحی اقدامات ارزنده استفاده کرد.