طبق  تفاهم نامه اداره کل بهزیستی استان کرمان با شرکت بیمه نوین مبنی بر  پرداخت حق بیمه کودکان بی سرپرست بهزیستی توسط خیرین ،150 نفر از فرزندان بی سرپرست و تحت حمایت بهزیستی توسط خیرین و با همکاری شرکت بیمه نوین، بیمه شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان مطب فوق گفت : به منظور جلب مشارکت افراد خیر و نیکوکار و با هدف تأمین مالی آتیه کودکان تنها و بی سرپرست و مددجویان تحت حمایت بهزیستی «طرح بیمه نامه کودکان آسمانی » با همکاری شرکت بیمه نوین درحال اجرا می باشد.

وی افزود :  در این طرح هر خیر میتواند با پرداخت ماهیانه 10000تومان نسبت به سرپرستی و بیمه هر تعداد کودک اقدام نماید که این مبلغ را می توان به صورت 6ماهه 60000یا سالانه 120000تومان پرداخت نمود و در نهایت  بعد از پرداخت حداقل 5سال حق بیمه از سوی خیّر ،سرمایه قابل توجهی به صورت بلا عوض به کودک بی سرپرست که 18سال تمام داشته باشد،پرداخت خواهد شد .
مدیر کل بهزیستی کرمان از خیرین خواست تا با شرکت در این طرح برای تآمین آتیه کودکان بی سرپرست بهزیستی را حمایت نمایند.