جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر با حضور مدیرکل و معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان  پیشگیری ، دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، مدیر کل حوزه اجتماعی استانداری، معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی ، رئیس اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی،نماینده دادستان و جمعی از مدیران عضو شورا برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه با اشاره به آمار پذیرش و ترخیص و چالش های کمپ ماده  16 گفت : پذیرش افراد دارای اعتیاد متجاهر و درمان آنان ،  طبق پروتکل کمپ ماده 16 با اجرای  برنامه های تخصصی درمان برای افراد دچار اعتیاد انجام می شود .

صادق زاده با تاکید بر فراهم نمودن زمینه اشتغال افراد دارای اعتیاد بعد از ترخیص اظهار داشت :  برنامه ریزی برای ارائه آموزش های مهارت ها با هدف توانمندسازی این افراد و اشتغال آنان برای ورود سالم به اجتماع و همچنین عدم بازگشت به مصرف مواد مخدر ضروری است .

گفتنی است در این جلسه در موضوع راه اندازی کمپ ماده16زنان نظرات و پیشنهادات اعضا مطرح شد که به زودی این کمپ در کرمان دائر می شود . همچنین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت HIV ایدز در استان و اقدامات درمانی و پیشگیری گزارشی ارائه کرد.