جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور مدیر کل و معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ، معاون امنیتی سیاسی فرمانداری و رئیس اداره بهزیستی سیرجان جهت راه اندازی کمپ ماده 16 با هدف پذیرش و درمان معتادین متجاهردر محل فرمانداری سیرجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه در خصوص راه اندازی کمپ ماده 16 در شهرستان سیرجان گفت : پویایی و موفقیت این مراکز با روش درمانی علمی و دقیق با حفظ مسائل امنیتی میسر می شود .

صادق زاده با تاکید بر رعایت اصول امنیتی و بهداشتی در این مراکز عنوان کرد : چنین مراکزی  نیازمند حمایت های مالی ، فضای مناسب و همچنین مراقبت های پس از ترخیص می باشند که باید با دقت کافی و بر مبنای اصول علمی انجام شود .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان در ادامه عنوان کرد : در صورت آمادگی کامل دستگاهای شهرستان برای ایجاد این مرکز ، سازمان بهزیستی تمام حمایتهای خود را جهت کمک به بهبود و توانمندسازی معتادین متجاهر انجام خواهد داد.

انارکی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهداف این شورا گفت : جمع آوری افراد دارای اعتیاد ، پیشگیری ، درمان و توانمندسازی این افراد یکی از اهداف مهم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر می باشد .