160معلول،فرزند شبه خانواده  و زن سرپرست خانوار تحت جمایت بهزیستی کرمان توسط بهزیستی کرمان و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سپاه ثارالله استان در ایام نورزو و در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی شلمچه ،دهلاویه ،طلاییه و … اعزام شدند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی  کرمان با بیان مطلب فوق گفت : در نوروز 92 با توجه به  برنامه ریزی های صورت گرفته و به منظور بهره مندی مددجویان از اردوهای زیارتی و سیاحتی 160 نفر از فرزندان شبه خانواده ،معلولین و زنان سرپرست خانوار از مناطق عملیاتی دوران دفاع منقدس بازدید نمودند .

وی افزود : انجام این اردوها به منظور آشنایی هرچه بیشتر افراد تحت حمایت بهزیستی با واقعیتهای 8 سال دوران دفاع مقدس و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در خلال این سفرها می باشد که خوشبختانه اعزام جامعه هدف بهزیستی  به این اردوها با دستاوردهای خوب فرهنگی همراه بوده است .
مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار امیدواری کرد تا با تأمین اعتبارات لازم، در سال جدید نیز فرصتهای بیشتری جهت اعزام مددجویان بهزیستی  به مناطق مختلف زیارتی و سیاحتی صورت گیرد.