طرح توزیع غذای گرم با حضور رئیس بهزیستی جیرفت ، بخشدار و کارشناسان امور کودکان اداره بهزستی ،هلال احمر و مرکز بهداشت در محل روستا مهد لاله  در روستای علی آباد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از جیرفت محمد رضا نژاد رئیس بهزیستی با اشاره به برنامه های بهزیستی برای بهبود تغذیه کودکان روستایی گفت: توزیع غذای گرم بین کودکان روستایی ابزاری برای  تشویق  خانواده ها است تا کودکان با حضور در مهدهای کودک در معرض آموزش قرار گیرند.

وی با مناسب دانستن اینگونه اقدامات حمایتی از کودکان افزود : پیش بینی می شود در سال جاری در این طرح تعداد 1700 کودک در 46 روستا مهد از یک وعده  غذای گرم بهره مند شوند .