طی شش ماهه اول سالجاری با اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR ) در سطح استان کرمان 1709 معلول جدید شناسایی شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت : این تعداد معلول جدید شناسایی شده ، حداقل از یکی از خدمات هفتگانه CBR شامل آموزش درخانواده ، ارجاع ، اشتغال ، حمایتهای اجتماعی ، دریافت وسایل کمک توانبخشی و مناسب سازی محیط زندگی استفاده کرده اند . مدیرکل بهزیستی گفت : طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه که از ساال 1380 در استان کرمان آغاز شده است هم اکنون در تمام نقاط روستایی و شهرهای زیر 20 هز ار نفر جمعیت در حال اجرا است .
دکتر عباسی افزود: 201 نفر تسهیلگر محلی و میانی  در 23 پایگاه CBR در سطح استان کار شناسایی معلولین جدید ، هماهنگی امور ایشان و… را انجام می دهند.
وی گفت : از ابتدای اجرای طرح CBR تا به امروز جمعاً 15240 معلول از این طریق شناسایی شده است .