مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور که در هفته بهزیستی و برای حضور در افتتاح پروژه ها و طرح های بهزیستی به استان کرمان سفر کرده بود در کنفرانس خبری با حضور در جمع اصحاب رسانه به تشریح فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور پرداخت.

 

فریبا بریمانی در بیان مسئوولیتهای سازمان بهزیستی گفت : تخصصی ترین سازمان برای تحقق سلامت اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور   می باشد که در سه حوزه تخصصی اجتماعی ، پیشگیری و توانبخشی فعالیت می نماید

مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور پیشگیری از معلولیتها ، آسیبهای اجتماعی ،  مراقبت و نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست ،  حمایت از زنان سرپرست خانوار و معلولین را از ماموریتهای اصلی سازمان بهزیستی ذکر کرد و گفت : تنها دارا بودن شغل دلیل بر توانمند سازی نیست بلکه توانمند سازی پایدار به زیر ساخت هایی نیاز دارد و  توجه به تمام ابعاد مختلف توانمند سازی لازم است و البته توانمندسازی روحی ، جسمی ، اجتماعی مبنای توانمند سازی اقتصادی است

ایشان داشتن مهارت ، افزایش سطح سواد و دانش اجتماعی را شاخص هایی اساسی توصیف کرد که روند توانمند سازی را سرعت می بخشد و اظهار داشت : که توانمند سازی بدون مشارکت زنان و گروههای تحت حمایت امکانپذیر نیست

فریبا بریمانی در ادامه گفت : خروج 10 درصدی زنان و خانواده های تحت حمایت در تعهدات سازمان بهزیستی می باشد که در حال حاضر 5/12 درصد گروههای هدف سالیانه از چرخه حمایت دولت خارج می شوند این مقام مسئول در کشور خاطر نشان نمود : بیش از 180 هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند که این زنان اغلب به دلیل بدسرپرستی یا ناتوانی همسر انشان در چرخه حمایت بهزیستی وارد شده اند و گروهها ی بعدی زنانی هستند که سرپرست خود را به هر دلیلی از دست داده اند. و با الطبع وظیفه تسهیلگری و مددکاری در امور مختلف زندگی این زنان به ویژه در موضوع فرزندانشان به عهده بهزیستی می باشد.