دومین جلسه شورای منطقه  2 بهزیستی کشور به میزبانی کرمان با حضور معاونین پشتیبانی و منابع انسانی و امور توانبخشی بهزیستی استان های کرمان ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین جلسه دکتر صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان و دبیر شورای منطقه دو بهزیستی کشور با بیان اینکه تقسیم بندی استان ها به مناطق مختلف اقدامی ارزشمند برای حل اشکالات موجود در روند فعالیت های بهزیستی از پایین به بالا می باشد گفت : شکل گیری شوراهای مناطق و تقسیم بندی استانها می تواند اشکالات تصمیم گیری را به حداقل برساند.

وی برنامه ریزی با تکیه بر جذابیت های منطقه ای ، اقلیمی ، ساختاری و فرهنگی دراستانها را اقدامی برای اثر بخشی بیشتر تصمیمات فعالیت های سازمان بر شمرد و افزود: در شوراهای مناطق فرصت استفاده از نظرات کارشناسان و بطور کلی خرد جمعی ایجاد شده است .
دبیر شورای منطقه دو کشوری بهزیستی ادامه داد: درجلسات شوراها باید ظرفیت ها و پتانسیل های هر استان را شناسایی و با برنامه ریزی در مسیر رفاه اجتماعی جامعه تلاش نماییم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان استفاده از تشکل ها و خیرین در کنار برنامه ریزی های حاکیمتی را راهی  برای ارایه خدمات تخصصی در بحث های پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد: با هم اندیشی و برنامه ریزی اثر گذار در شوراها بتوانیم شاهد اتفاقات جدید در بحث سلامت اجتماعی جامعه و مأموریت های بهزیستی باشیم.
درادامه این نشست معاونین پشتیبانی و امور توانبخشی منطقه دو بهزیستی براساس کارگروههای مشخص شده به بررسی و تبادل نظر در خصوص دستور العمل ها و فعالیت های تخصصی بهزیستی در راستای اصلاح اشکالات و ارایه پیشنهادات جدید به بهزیستی کشور پرداختند.