درحال حاضر 20 کلینیک مددکاری اجتماعی در سطح استان کرمان درحال ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف بهزیستی هستند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی اس
تان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : درراستای اجرای نمودن اصل 44 قانون اساسی و برابر قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور و با هدف اجرای برنامه توانمند سازی مددجویان قابل بازتوانی و رساندن ایشان به استقلال شغلی تا مرحله قطع حمایتهای مستمر مالی دولتی ، کلینیکهای مددکاری اجتماعی در سطح استان راه اندازی شده اند.

وی افزود:  برای گسترش فعالیت های تخصصی این کلینکها دو برنامه تجهیز و توسعه کلینکهای موجود و راه اندازی کلینکهای جدید را در دستور کار داریم .

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان گفت : باتوجه به وجود برخی تنگناها از جمله عدم اشتیاق فارغ التحصیلان مرتبط درجنوب استان برای راه اندازی کلینکهای مددکاری در شهرهای رودبار جنوب ، قلعه گنج ، و منوجان ، با تنظیم برنامه ای عملیاتی و با جلب همکاری چند کلینیک مددکاری فعال از مرکز استان و برخی شهرستانها ، مصمم به راه اندازی شعبه هایی از این کلینکها در شهرهای مذکور هستیم تا خلأ وجود کلینکهای مددکاری اجتماعی در مناطق یاد شده پر شود.
سعیدی افزود : برای کیفیت بخشی به خدماتی که از سوی کلینکهای مددکاری ارائه می شود ، نظارت مدون و مستمری را براین کلینکها انجام می دهیم .
وی خاطر نشان کرد علاوه بر آن با برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و مددکاران این کلینکها با هدف به روز رسانی دانش  ایشان و آشنایی هرچه بیشتر آنان با قوانین و مقررات تلاش کرده ایم .
سعیدی یادآور شد . درهمین راستا از ابتدای سالجاری تاکنون 4 دوره آموزشی برگزار شده است.
معاون اجتماعی بهزیستی کرمان در پایان گفت : به هر کلینک بین 50 تا 100 پرونده تحویل می شود که علاوه بر پرداخت ارقامی به ازای هر پرونده و اختصاص اعتباری تحت عنوان توسعه و تجهیز ، به ازای هر بازتوانی که کلینکها انجام دهند مشوقهای مالی دیگری نیز در نظر گرفته شده است .