طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در مدارس استان با همکاری حوزه پیشگیری بهزیستی استان کرمان و اداره آموزش و پرورش با حضور رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش  ،معاون تربیت بدنی و سلامت ،جانشین معاونت پیشگیری و جمعی ازکارشناسان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این طرح با هدف آگاهسازی دانش آموزان مقاطع متوسطه دوره دوم برگزار و همچنین در خصوص آموزش های پیشگیری ازجمله مباحث شنوایی ، بینایی، مشکلات عضلانی واسکلتی، مشاوره ژنتیک ، حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی که منجر به معلولیت می شوند آموزش هایی ارائه شد .

 در شهرستان کرمان و حومه (ماهان-چترود-شهداد-گلبافت وراین) این طرح با تعداد20هزار نفر دانش آموز و3هزار نفر والدین با 153 نفر مربی آموزش دیده در مدارس اجرا شد .

لازم به ذکر است در سال 97تعداد69 هزار و 894 نفر در کل شهرستانها استان آموزش دیده اند .

در پایان در خصوص نحوه همکاری ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و اجازه ورود مربیان به مدارس بحث و تبادل نظرشد و مقرر گردید آموزش پرورش در خصوص توجیه این طرح با مدارس رایزنی های لازم را انجام دهد .