دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان به منظور رسیدگی به امور مددجویان در شهرستان ها،ضمن بازدید از اداره بهزیستی و دیدار با پرسنل شهرستان رفسنجان با 20 مددجوی این شهرستان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دیدار مدیرکل بهزیستی کرمان به درخواستها و مشکلات مددجویان پاسخ داد و به منظور رسیدگی و حصول نتیجه درخواستهای مددجویان از کارشناسان حاضر دراین دیدار خواست تا پیگیریهای لازم صورت گیرد و نتایج مشکلات عنوان شده اعلام گردد. گفتنی است دکتر عباسی علاوه بر دیدار 20 مددجوی رفسنجانی با حضور در منازل تعدادی ازمعلولین ومددجویان رفسنجانی با آنان نیز دیدارو  درخواست های آنان را مورد پیگیری قرار داد.