به همت دفتر حقوقی اداره کل بهزیستی و با همکاری حوزه های توانبخشی و اجتماعی تعداد 200 نفر از افراد تحت حمایت مدارک هویتی دریافت نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان طوبی سلاجقه کارشناس حقوقی بهزیستی کرمان با اشاره به ماموریت های متعدد  و تخصصی سازمان بهزیستی گفت : یکی از دغدغه های سازمان بهزیستی مشخص نبودن  هویت  تعدادی از کودکان و افراد تحت حمایت بود که با قانون واحده سازمان بهزیستی مبنی بر  حمایت از کودکان و نوجوانان ، در دستور کار جدی قرار گرفت .

سلاجقه اظهار داشت : با توجه به طرح موضوع  در نشست منطقه ای هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین تشکیل جلسه شورای امنیتی استانداری با حضور نماینده های حقوقی و کارشناسان شبه خانواده  بهزیستی استان کرمان و کارشناسان ثبت احوال مراحل صدور شناسنامه بررسی و برای سهولت و سرعت بخشی به صدور شناسنامه ها تصمیم گیری شد .

وی با بیان اینکه پی گیری های مستمر مدیر کل بهزیستی و حمایت های ایشان از دفتر حقوقی به برگزاری جلسات بین بخشی منجر شد عنوان کرد : در همکاری بین بخشی استانداری ،دادگستری و ثبت احوال تعداد 140 نفر از فرزندان مقیم مراکز و 60 نفر از معلولین و سالمندان که بنا به دلایل متعدد از داشتن شناسنامه محروم  بودند شناسنامه دار شدند .