مراسم استقبال از جانبازان و معلولین مدال آور مسابقات پاراالمپیک ریو 2016 در فرودگاه کرمان به روایت تصویر