کارکنان و مددجویان اداره بهزیستی رفسنجان با حضور در راه پیمایی 22 بهمن بار دیگربا آرمان های نظا م و انقلاب اسلامی تجدید میثاق نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان در مراسم راهپیمای خودروی اورژانس اجتماعی برای آشنایی شهروندان با خدمات 123 اورژانس اجتماعی در معرض دید عموم قرار گرفت .