دبیر ستاد مسکن سازمان بهزیسشتی کشورو معاون مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی استان کرمان با سفر به شهرستان جیرفت به همراه رئیس بهزیستی شهرستان  از پروژه های مسکن مددجویی بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از جیرفت محمد رضانژاد رئیس بهزیستی شهرستان جیرفت با اشاره به 128 واحد مسکونی در حال ساخت برای مددجویان تحت حمایت بهزیستی این شهرستان بیان کرد : در بخش مسکن روستایی از ابتدای سال جاری تا کنون 22واحد تکمیل و 70 پرونده در حال بررسی می باشد .

وی خاطرنشان کرد : 26 واحد مسکونی برای خانوارهای چندمعلولیتی روستایی که 20 واحد درحال ساخت و 6 واحد درحال انعقاد قرارداد و همچنین برای خانواده های چندمعلولیتی شهری 11 واحد با پیشرفت فیزیکی 90درصد در حال ساخت می باشد .