به مناسبت 25تیرماه روز بهزیستی مرکز مشاوره تخصصی «کودک و نوجوان ماهان» و مرکز مشاوره تخصصی «تحصیلی و تربیتی زکریا» با حضور مدیرکل ، معاون امور اجتماعی و پیشگیری بهزیستی کرمان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در مراسم افتتاح این دو مرکز که بصورت جداگاه انجام شد ، مدیرکل بهزیستی با اشاره به جایگاه حساس مراکز مشاوره و نیاز به راه اندازی این مراکز در جامعه گفت : بدلیل مشکلاتی که درجامعه امروز دچار آن شده ایم نیاز به انجام مراکز تخصصی مشاوره بیشتر شده است.

صادق زاده با بیان اینکه بسیاری از مراکز تخصصی مشاوره ای که تاکنون راه اندازی شده اند نتوانسته اند نقش اصلی خود را بخوبی ایفا کنند ،افزود: ارایه خدمات مشاوره در بخشهای مختلفی چون تحصیلی ، تربیتی ، خانواده خدمت بزرگی  به سلامت جامعه باشد.
وی ادامه داد : جای خالی تربیت در خانواده ها بخوبی احساس می شود و امروز اگر بتوانیم با استفاده از راهکارهای علمی و تکیه بر منش بزرگان دین و جامعه خود این خلاء را پر کنیم در آینده هزینه های گزافی برای جبران آن نباید بپردازیم .
مدیرکل بهزیستی گفت : باید به اجتماعی شدن کودکان ، مسایل تحصیلی و بسیاری از مباحث دیگر که در دنیای امروز وجود دارد و در گذشته نبوده است بدرستی توجه کرد و با فکر نو برای آینده جامعه و فرزندانمان برنامه ریزی کرد.