شایع ترین سن طلاق در استان کرمان بر اساس آمار موجود بدست آمده از مراکز مشاوره و مداخله در بحران بهزیستی  سنین بین 25تا 29 سال است که در سطح کشور نیز همین الگوی سنی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق در هفتمین جلسه هیئت صیانت از خانواده که با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان ،رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان ،مدیر کل بانوان و خانواده استانداری ،نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو این هیئت و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها در محل بهزیستی استان برگزار شد،افزود: یکی از 54 مأموریتی که بر عهده بهزیستی نهاده شده است تلاش بر کاهش بروز آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق می باشد .

وی افزود: بهزیستی به منظور ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای به خانواده ها و به منظور کاهش طلاق و تحکیم بنیاد خانواده، مرکزی به نام مداخله در بحران بمنظور کاهش طلاق دارد که در این مرکز مشاوره  های لازم از سوی متخصصین به مراجعین داده می شود.
وی برگزار ی دوره های آموزشی مهارتهای زندگی ،خانواده و پیش از ازدواج برای اقشار مختلف را از جمله برنامه های پیشگیرانه بهزیستی برای جلوگیری از سست شدن بنیان خانواده عنوان کرد و گفت: بهزیستی در بررسی تأیید صلاحیت والدینی که به عنوان سرپرست معرفی می شوند با دادگاههای عمومی،انقلاب و خانواده ارتباطی نزدیک دارد تا از این طریق آمار  تثبیت خانواده ها افزایش و طلاق کاهش یابد.
وی خبر از 40 درصد سازش بین افراد متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مداخله در بحران بهزیستی داد و اظهار داشت : بهزیستی به عنوان یکی از نهاد هایی که متولی کاهش آسیب در جامعه می باشد توانسته با استفاده از افراد متخصص ،مجرب و علمی والدین را به سمت کاهش استرس های بعد از طلاق ،افزایش آگاهی والدین به عواقب طلاق و فراهم آوردن زمینه های مناسب ارتباطی بین والدین ، والدین و کودکان ، آسیب های اجتماعی را در جامعه کاهش دهد.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان بیشترین علل طلاق در استان کرمان را بر اساس آمار بهزیستی ،اعتیاد ،مداخله اطرافیان ،بیکاری ،سوءظن ، بی توجهی و عدم مسئولیت پذیری برشمرد و اظهار داشت :بر اساس آمار موجود باید حساسیت و برنامه ریزی در این خصوص بیش از گذشته باشد؛که البته با تعاملی که بین دستگاههای مربوطه وجود دارد تمام همّ و غم نهاد های قضایی ،نیروی انتظامی و نهاد های اجتماعی چون بهزیستی بر کاهش طلاق و آسیب های اجتماعی نهاده شده است.  
مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،بیشترین سن طلاق را مربوط به سنین بین 25تا 29 سال بیان کرد و افزود: تعداد ازدواج های صورت گرفته در سه ماهه اول امسال 9375 مورد بوده است که از این تعداد 7884 مورد شهری و 1491 مورد روستایی بود.
وی افزود : در سه ماهه اول امسال 952 مورد طلاق شهری و 13 مورد طلاق روستایی داشته ایم که نرخ ازدواج در استان کرمان 13 در هزار و  نرخ طلاق 2/1 در هزار است .
وی نسبت ازدواج به طلاق در استان را 7/9 عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به نرم کشوری بالاتر است و نشان دهنده  وضعیت بهتر استان کرمان در کشور می باشد.؛گرچه بایستی همچنان در کاهش طلاق تلاش نمود.
دکتر عباسی میانگین سن ازدواج در شهر کرمان را 9/26 سال برای مردان و 1/22 سال برای زنان عنوان کرد و گفت : شهر ستان های رفسنجان با 1/27سال  و فهرج با 6/24 سال در مردان  و زرند با  8/23 سال و رودبار با 4/18سال در زنان به ترتیب بیشترین و کمترین سن ازدواج را دارند.
برپایه این خبر ؛در ادامه جلسه هیئت صیانت از نهاد خانواده پس از سخنان رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان ،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیر کل بانوان و خانواده استانداری ،کارشناسان به بحث و بررسی پیرامون دستور کار جلسه پرداختند.