به مناسبت دهه فجر تیم پزشکی مرکز جهادی فرهنگی بقیه الله با همکاری اداره بهزیستی شهربابک، شرکت مس، ، کمیته امداد امام خمینی، اداره آموزش و پرورش شهرستان شهربابک به مدت 4 روز اقدام به معاینه و درمان مددجویان بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از شهربابک : این تیم پزشکی 25 نفره متشکل از  متخصص زنان، دندانپزشک ، پزشک عمومی ، مشاور ، متخصص رادیو گرافی و داروساز در مجموع به 4891 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد  شهرستان شهربابک خدمات پزشکی ارائه نمودند .