به همت خیریه توانا و خیریه ابوالفضل با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، رئیس گروه معلولین روانی مزمن ستاد کشور ، جمعی از خیرین و کارشناسان توانبخشی 250 اصله نهال در دهکده سلامت کاشته شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیسیتی استان کرمان به منظور گرامیداشت روز درختکاری و ضرورت توسعه فضای سبز در دهکده سلامت 250 نهال کاشت شد .