با اجرای کامل نظام پیشنهادات در سطح اداره کل بهزیستی استان و عملیاتی نمودن پیشنهادات منطقی و علمی پرسنل ، کاهش 250 میلیون ریالی هزینه ها را در سال 91 داشته ایم .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، بیژن اشرف زاده جانشین معاون پشتیبانی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : در همین مدت نیز با اجرای این پیشنهادات جدای از کاهش هزینه ها،افزایش 500 میلیون ریالی درآمدهای بهزیستی را نیز شاهد بوده ایم .

مسئول کمیته نظام پیشنهادات بهزیستی کرمان گفت : طی سال 1391 تعداد 155 پیشنهاد توسط پرسنل به کمیته نظام پیشنهادات ارسال شد که تمامی این پیشنهادات بررسی و تعداد 15 پیشنهاد مورد قبول واقع شد که تعدادی از این پیشنهادات درحال اجراست و تعدادی نیز با فراهم شدن بستر لازم بزودی اجرا می شوند .

اشرف زاده افزود : سرانه مشارکت کارکنان بهزیستی به ازاء هر 5 نفر پرسنل یک پیشنهاد بوده است .
جانشین معاون پشتیبانی بهزیستی گفت : بر این باوریم پیشنهادهای کارکنان فرصتی ارزشمند برای برقراری نوعی ارتباط دو طرفه در محیط کار و نیز توسعه و افزایش مهارت های فردی کارکنان است .
وی خاطر نشان کرد؛ نظام پیشنهادات اولین گام مشارکت کارکنان در تصمیم سازی و مدیریت واحدهای سازمانی است که به عنوان زمینه ساز و بستر استانداردهای جهانی فعالیت مدیریتی هر سازمان قرار گرفته است .
اشرف زاده افزود : در سال 92 نیز شرایط لازم را جهت مشارکت حداکثری پرسنل در ارائه پیشنهادات سازنده با هدف بهبود کیفیت کار ، ماندگاری هر چه بیشتر خدمات و فعالیت ها ، استفاده از استعداد و توان و تجربیات پنهان پرسنل و… را فراهم خواهیم کرد.
جانشین معاون پشتیبانی بهزیستی در جاتمه از در نظر گرفتن مشوق هایی جهت تقدیر از پرسنل فعال در حوزه  نظام پیشنهادات خبر داد .