تاکنون 250 نفر از مددجویان بهزیستی شهرستان ریگان  از تسهیلات ریگان انشعاب آب و برق بهره مند شده اند .به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،  علی میرزاده  رئیس اداره بهزیستی شهرستان ریگان در شرق استان کرمان اشاره به خدمات بهزیستی به مددجویان دراین شهرستان اظهار داشت : تاکنون 250 نفر از مددجویان بهزیستی شهرستان ریگان برای دریافت تسهیلات آب و برق معرفی شده اند .

وی از راه اندازی گروه همیار توسط 15 نفر از مددجویان امور اجتماعی ریگان خبر داد و افزود : به هفت نفر دیگر از مددجویان وام خوداشتغالی داده شده است .

رئیس اداره بهزیستی ریگان تصریح کرد: هماهنگی لازم  به منظور اخذ وام اشتغال برای 20 نفر از مددجویان صورت گرفته و 130 نفر دیگر نیز از مددجویان واجد شرایط دریافت تسهیلات اشتغال به بانک عامل معرفی شده اند .
میرزاده بیان داشت : اجرای طرح مهارت های زندگی در مدارس راهنمایی شهرستان ریگان درحال اجرا است .
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ریگان گفت : فراهم نمودن مقدمات راه اندازی روستا مهد و مهدکودک شهری جدید و رایزنی برای راه اندازی پایگاه دائمی سنجش بینایی و اجرای طرح  شهرستان ریگان درسالجاری است .
میرزاده تصریح کرد : همچنین از دیگر اقدامات این اداره پیگیری تشکیل موسسه خیریه و جذب کمک خیران شهرستان معرفی مددجویان واجد شرایط برای استفاده از امتیاز بیمه روستایی و عشایری ، راه اندازی آدینه مهد با هدف کمک به مادرانی که در نماز جمعه شرکت می کنند ، صورت گرفت .
وی توزیع 40 دستگاه کولر و یخچال بین مدجویان را از دیگر فعالیتهای این اداره اعلام کرد.