253 نفر از فرزندان شبه خانواده مقیم مراکز بهزیستی در شبهای قدر از سوی داوطلبین بیمه آتیه شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، فریبا لشکری معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی و مشارکتهای مردمی بهزیستی استان با بیان مطلب فوق گفت : در شبهای قدر ماه رمضان با استقرار هشت پایگاه در مکانهای اصلی برپایی مراسم معنوی شبهای قدر از جمله مسجد جامع ،  مصلی بزرگ امام علی (ع) ، مسجد امام (ره ) و مسجد مقدس صاحب الزمان از داوطلبان متقاضی شرکت در طرح بیمه آتیه و کودکان آسمانی بهزیستی ثبت نام شد.

لشکری افزود : دراین  پایگاهها مددکاران بهزیستی در کنار کارشناسان شرکت بیمه نوین با ارائه توضیحات لازم به مومنین شب زنده دار و نحوه مشارکت در طرح ، به سوالات متقاضیان پاسخ داده و ایشان را جهت ثبت نام و تکمیل فرمهای مخصوص کمک نمودند.
معاون اداره کل بهزیستی کرمان خاطر نشان کرد : 253 فرزند بهزیستی که در شبهای قدر امسال بیمه آتیه شده اند همچون دیگر کودکان بیمه شده سالهای گذشته بمدت پنج سال از حمایت مالی مستقیم افراد مشخص شده بهره مند خواهند شد و مبالغ واریزی به حساب آتیه ایشان پس از پنج سال در اختیار فرزندان به همراه سود حاصله قرار خواهد گرفت.