طی 6 ماه اول امسال 26 جلسه کمیسیون پزشکی تأیید از کارافتادگی ویژه مددجویان امور اجتماعی  در سطح استان کرمان برگزار شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : این 26 کمیسیون پزشکی در ادارات بهزیستی سراسر استان و به منظور بررسی پرونده های متقاضی از کار افتادگی در حوزه امور اجتماعی برگزار شده است . وی  افزود :  تعداد افراد شرکت کننده در این کمیسیونها 706  نفر بود که از این تعداد 382 پرونده مورد تأیید قرار گرفت .
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان مابقی پرونده  ها را شامل پرونده هایی دانست که مورد تأیید قرار نگرفته و یا به حوزهای دیگر ارجاع شدند.