فرج کریم پور رئیس بهزیستی شهرستان کوهبنان بیان کرد: 2800 سالمند در سطح شهر و روستاهای کوهبنان از خدمات بهزیستی استفاده می کنند .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از کوهبنان جلسه شورای سالمندان  کوهبنان در تاریخ 7 بهمن ماه 1395 با حضور اکثریت ادارات عضو و نوری کارشناس مسئول شورای سالمندان استان  و همچنین ادارت غیردولتی در سالن اجتماعات  فرمانداری کوهبنان برگزار گردید.

 مهدلوفرماندارشهرستان کوهبنان در جلسه شورای سالمندانگفت:استفاده از ظرفیت و تجربه های سالمندان در تمامی عرصه ها لازم و اقدام بسیار ارزشمندی به شمار می رود.

وی باتاکید بر توجه به تجارب سالمندان  اظهار داشت  : تجربیات سالمندان می تواند راه گشایی بسیارخوبی برای  مسائل جوانان باشند.

فرج کریم پور رئیس بهزیستی شهرستان کوهبنان با بیان اینکه 2800 سالمند در سطح شهر و روستاهای کوهبنان از خدمات بهزیستی استفاده می کنند از اقدامات و مشارکت مسولین شهرستان  در توجه به سالمندان قدردانی کرد.

صدیقه نوری کارشناس مسئول شورای سالمندان استان با بیان اینکه  نرخ جمعیت سالمندی در کشور رو به رشد است اظهار داشت : توانمند سازی سالمندان و بهبود کیفیت زندگی آنان از مسولیت های بهزیستی استان که برای انجام این مسولیت باید سازمان های دولتی و مردم مشارکت و همکاری کنند.

وی با تاکید بر تشکیل  کارگروه های تخصصی ویژه سالمندان در شهرستان ها ، گفت : به منظور فراهم کردن زمینه سالمندی سالم ، راه اندازی بنیاد فرزانگان ، گسترش برنامه های توانمند سازی سالمندان ، مناسب سازی پارک ها و معابر عمومی ، تکمیل  بانک اطلاعات سالمندان باید در دستور کار شورای سالمندی شهرستان قرار گیرد.