286 خانوار طی سال گذشته با حمایتهای مستقیم بهزیستی و طی مراحل براساس نظر کمیته سطح سه بازتوانی استان ، به بازتوانی رسیده و از چرخه حمایتی بهزیستی خارج شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان با بیان مطلب فوق در حاشیه برگزاری جلسه کمیته بازتوانی سطح سه بهزیستی کرمان گفت: پرونده این خانوارها در سطوح یک و دو کمیته بازتوانی از سوی کارشناسان مراکز و مجتمع های مربوطه و ادارات بهزیستی شهرستانها بررسی شده بود که نهایتاً برای اخذ تصمیم نهایی به کمیته سطح سه بازتوانی مرکز استان ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت . معاون اجتماعی بهزیستی افزود: با بررسی مستندات موجود برابر دستور العملها ، این 286 خانوار بازتوان ، معرفی شده و از چرخه حمایت مستمر بهزیستی خارج شدند.
وی خاطر نشان کرد : تمامی این خانوارها هم اکنون درحال فعالیت های کوچک و متوسط اقتصادی و تولیدی باتوجه به توان و تجربه خود هستند و ازدرآمد ثابت ماهیانه برای گذران زندگی خود برخودار هستند.
سعیدی گفت : مددکاران حوزه زنان و خانواده بهزیستی در فواصل زمانی مختلف از محل زندگی و فعالیت این خانواده ها بازدید نموده و مسائل و مشکلات احتمالی ایشان را بررسی می کنند.
معاون اجتماعی بهزیستی کرمان خاطر نشان کرد ، گر چه این افراد از چرخه دریافت مستمری ماهانه بهزیستی خارج شده اند اما همچنان از خدمات مددکاری و مشاوره ای برخوردار هستند.
آزیتا سعیدی در ادامه گفت : 6 گروه همیار با جمعیت 24 خانوار  نیز طی سال 91 با حمایتهای بهزیستی به بازتوانی رسید و هم اکنون با کار و تلاش در عرصه تولید به سهم خود ، در خلق حماسه اقتصادی نقش آفرینی می کنند.