طی سه سال گذسته 286 کودک مبتلا به بیماری های قلبی ، ارتوپدی و ترمیمی با معرفی بهزیستی کرمان توسط پزشکان عضو موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ویزیت و درمان شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : پس از انجام تفاهم فی مابین سازمان بهزیستی  و موسسه خیریه زنجیره امید در سال 1389 مبنی بر شناسایی و معرفی کودکان زیر 18 سال مبتلا به بیماری های قلبی ، ارتوپدی و ترمیمی این 286 کودک بیمار واجد شرایط که همگی جزء مددجویان بهزیستی بوده اند توسط مددکاران شناسایی و به همراه مدارک و مستندات پزشکی به موسسه مذکور معرفی شده اند.

مدیرکل بهزیستی کرمان افزود: کلیه امور مربوط به ویزیت ، تشخیص و درمان نهایی این کودکان بصورت کاملاٌ رایگان انجام شده است .
دکتر عباسی خاطر نشان کرد 50 درصد هزینه های درمان و جراحی این کودکان را بهزیستی و 50 درصد دیگر را موسسه خیریه زنجیره امید پرداخت و تقبل کرده است