به مناسبت هفته بهزیستی رییس و کارمندان اداره   بهزیستی شهربابک با امام جمعه دیدار و گفت و گو کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از شهربابک : یاسر حاجی زاده رییس اداره بهزیستی شهربابک ضمن تبریک هفته بهزیستی گفت : ارائه خدمات متنوع و تخصصی به افراد تحت حمایت بهزیستی یکی از اهداف بهزیستی این شهرستان می باشد .

وی  با اشاره به راه اندازی اورژانس اجتماعی عنوان کرد : اورژانس اجتماعی با هدف ورود کارشناسان بهزیستی به بحران های خانواده گی دائر شده است .

و همچنین از وجود  29 مرکز تخصصی در شهربابک خبر داد و گفت : به  1500 معلول و سالمند در حوزه توانبخشی و 260 خانواده  در حوزه اجتماعی خدمات تخصصی ارائه می شود .

در ادامه   اصغر انصاری امام جمعه شهربابک ضمن تبریک هفته بهزیستی به پرسنل بیان نمود  :در دورترین نقاط روستاها خدمات بهزیستی مشهود می باشد و این  کار  سختی که  سازمان بهزیستی بر عهده دارند هم وزن مجاهدت در راه خداوند است .