به  مناسبت هفته سالمند مدیر کل بهزیستی استان کرمان ،معاون توانبخشی بهزیستی ،مدیر کل امور اجتماعی و مدیر کل امور بانوان  استانداری ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از مرکز سرای سالمندان محمد مرسل بازدید و با سالمندان دیدار و گفت و گو کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه جمعیت سالمندی رو به رشد می باشد گفت : باید فرهنگ و آگاهی افراد جامعه را نسبت به مسائل و مشکلات سالمندان بالا ببریم .

صادق زاده با اشاره به وجود 5 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در استان کرمان بیان کرد : 240 نفر سالمند در این مراکز تحت مراقیت می باشند .

 وی اظهار داشت راه اندازی 3 مرکز روزانه مراقبت از سالمندان در استان طراحی شده است  و  آموزش های دوره سالمندی به ویژه تغذیه مناسب ،توانبخشی ،چگونگی ورزش سالمندان  به آنان  آموزش داده می شود .

عباس صادق زاده با تاکید بر گسترش مراکز روزانه سالمندان عنوان کرد : با مشارکت و باورهای مثبت عموم مردم نسبت به مسائل و مشکلات این قشر از جامعه می توان خدمات کیفی مناسب و کارآمدی را برای سالمندان ارائه نماییم .