قائم مقام رئیس و مدیر کل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور گفت: مراکز خدمات بهزیستی در 30 منطقه کشور راه‌اندازی می‌شود که از این تعداد 10 مرکز آن به استان کرمان اختصاص دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، پهبد پورشبانان امروز در آیئن افتتاحیه مرکز اورژانس اجتماعی سطح دو رودبارجنوب، مرکز جامع خدمات بهزیستی رودبارجنوب و مسکن 35 واحدی معلولان رودبارجنوب به دومین سفر به منطقه جنوب استان کرمان اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم منطقه جنوب؛ این مردم شایسته خدمات رفاهی مناسب هستند.

وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی مسئولیت اجتماعی برعهده دارد و  براساس این مسئولیت اجتماعی منطقه جنوب استان کرمان را مورد توجه خاص قرار داده است.

قائم مقام رئیس و مدیر کل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور افزود: پروژ‌ه‌هایی که در حال حاضر در منطقه جنوب استان کرمان افتتاح می‌شود؛ نتیجه هم‌اندیشی بهزیستی استان کرمان با سازمان و تدبیر و درایتی است که مجموعه بهزیستی استان کرمان به کار گرفته است.

پورشبانان با بیان اینکه  مراکز خدمات بهزیستی در 30 منطقه کشور راه‌اندازی می‌شود  که از این تعداد 10  مرکز آن به استان کرمان اختصاص دارد؛ گفت: اگر شرایط برای ساخت مسکن مددجویی در استان کرمان فراهم باشد؛ سازمان بهزیستی کشور سهیمه اعتباری برای ساخت مسکن معلولان را افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت تشخیص تأسیس اداره در منطقه جازموریان برعهده استان کرمان است که در صورت تشخیص بهزیستی استان؛ سازمان در این زمینه نیز همکاری می‌کند.

قائم مقام رئیس و مدیر کل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور با بکاری گیری سه نیرو در اورژانس اجتماعی و سه نیرو در مرکز جامع خدمات بهزیستی علاوه بر استفاده از ظرفیت تخصصی نیروهای بومی منطقه خدمات بهزیستی نیز شامل خدمات پیشگیرانه، توانبخشی، حمایتی در این مناطق کمتر‌برخودار توسعه می‌یابد.

انتهای پیام/