اولین جلسه کمسیون ماده 26 با حضور مدیرکل و  اعضاء جلسه در حوزه معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی ، مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی استان کرمان باهدف صدور مجوز فعالیت برای 300 مرکز  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در حاشیه جلسه کمیسون ماده 26 گفت : اولین جلسه کمسیون ماده 26 با هدف بررسی درخواست های متقاضیان جدید تاسیس مراکز غیردولتی برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی کرمان با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال به 300 متقاضی ،  مجوز تاسیس مرکز در موضوعات مختلف آموزشی ، حمایتی ، مراقبتی، نگهداری ، مشاوره ای ، مددکاری و … صادر می شود ، اظهار داشت : 115 مرکز در حوزه اجتماعی ، 158 مرکز در حوزه پیشگیری و 35 مرکز در حوزه توانبخشی دائر می شود.

صادق زاده با اشاره به نوع خدمات مراکزی که مجوز فعالیت دریافت می کنند ، افزود : این مراکز حقوقی یا حقیقی به تناسب نوع فعالیت خود بین 3تا 15 نفر به کار می گیرندکه با توجه به منویات مقام معظم رهبری و سیاست های سازمان بهزیستی در جذب مشارکت اجتماعی مردم تاسیس این مراکز علاوه بر سپردن امورات اجتماعی به مردم در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال باعث ایجاد اشتغال می شود.