در کتابخانه الکترونیکی مرکز آموزشی نابینایان رودکی کرمان سی هزار فایل صوتی ، مشتمل بر 190 عنوان کتاب موجود می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : کتابخانه مرکز نابینایان در سه بخش بریل ،گویا و الکترونیک آنلاین فعال می باشد و در حال حاضر 340عنوان کتاب با خط بریل مشتمل بر 2000جلد کتاب در اختیار 220 نفر از متقاضیان نابینا قرار دارد.

وی با بیان اینکه به منظور سهولت در استفاده از امکانات کتابخانه نابینایان برنامه ها و تمهیداتی اندیشیده شده است، افزود: افرادی که تمایل به حضور در کتابخانه و یا دریافت کتاب به صورت حضوری ندارند می توانند کتابهای مورد علاقه خود را به صورت پستی دریافت نمایند.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان  اظهار داشت : استفاده از تولیدات سایر استانها و تولیدات استودیو ضبط کرمان که در جنب نمایشگاه وجود دارد از دیگر امکاناتی است که به منظور رفاه حال نابینایان در نظر گرفته شده است.
دکتر رضا عباسی با اشاره به اینکه امکانات موجود جوابگوی نیازهای تمامی نابینایان و کم بینایان می باشد گفت: تمامی افراد نابینا و کم بینای استان کرمان می توانند از شرایط فراهم آمده استفاده نمایند.