مدیر کل ،معاونین و مسئولان ادارات ستادی بهزیستی استان کرمان طی روزهای شنبه و یک شنبه ( 24و 25 تیرماه ) با حضور در منزل 32 مددجوی تحت حمایت بهزیستی در شهر کرمان با ایشان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این دیدار ها که بمناسبت هفته بهزیستی صورت گرفت معاونین و مدیران ستادی اداره کل بهزیستی در قالب 8 گروه دو نفره با حضور در محل زندگی 32 مددجوی نخبه و نیازمند علاوه بر دیدار با ایشان ، در فضای صمیمانه به بررسی مسائل و مشکلات ایشان پرداختند و در پایان هر دیدار نیز هدایایی به این افراد تحویل شد.
برپایه این خبر ، این برنامه تا پایان هفته بهزیستی بصورت ویژه از سوی روسای ادارات بهزیستی شهرستانها نیز اجرا می شود.