جلسه آزمون مهدهای کودک پنج شنبه 17 فروردین ماه با حضور مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، معاون امور اجتماعی و 347 متقاضی تاسیس مهدکودک در محل سالن کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در جلسه آزمون مهدهای کودک با بیان اینکه توسعه کمی مهدها یکی از شاخص های ارتقاء بهره مندی کودکان از آموزش های دوران خردسالی است ؛ گفت : آموزش کودکان یکی از ماموریت های مهم بهزیستی است که در قالب علمی و تخصصی به آن پرداخته می شود.

صادق زاده با تاکید بر شکل گیری شخصیت در 7 سال اول زندگی اظهار داشت : 3 تا 6 سالگی دوران طلایی برای پرورش و آموزش کودکان است که بهزیستی همگام با توسعه مهدهای کودک در دورترین نقاط شهری و روستایی ، تاسیس واداره مهدهای کودک را به متخصصین واگذار می نماید تا شرایط برای آموزش تخصصی کودکان فراهم شود.

وی ضمن ضروری دانستن نقش و جایگاه مهدهای کودک در توسعه افزود : در حال حاضر بیش از 600 مهد شهری و روستایی در استان کرمان دائر است که با افزایش تعداد مهدهای کودک ضریب نفوذ خدمات این مراکز به صورت کمی وکیفی افزایش می یابد.

عباس بلندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان نیز در حاشیه این جلسه گفت : از تعداد 492 متقاضی ثبت نام شده تعداد347 نفر در جلسه آزمون شرکت کرده اند که نتایج آزمون 31 فروردین ماه سالجاری اعلام می شود.

وی با بیان شرایط تحصیلی برا ی متقاضیان شهری حداقل لیسانس و متقاضیان روستایی حداقل دیپلم اظهار داشت : از 255 منطقه فراخوان شده برای تاسیس مهد کودک 67 مهد در منطقه شهری و 188 مهد در منطقه روستایی تاسیس می شود .