به مناسبت هفته بهزیستی در چهارمین روز از هفته بهزیستی مسکن مهر نابینایان با حضور مدیرکل دفتر توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور ، مدیرکل بهزیستی و جمعی از معاونین و کارشناسان افتتاح شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان این واحدهای مسکونی در ابعاد 75 تا 100 متری با مشارکت بهزیستی ، مددجوی نابینا و دریافت تسهیلات تأمین اعتبار و ساخته شده است.