با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل بهزیستی استان کرمان، نماینده مردم شهرستان زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار و جمعی  از مسئولین شهرستان زرند پروژه 40 واحدی مسکن معلولین شهرستان زرند افتتاح شد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان، دکتر محسنی بند پی در سفر به شهرستان زرند در مراسم افتتاح پروژه 40 واحدی مسکن معلولین شهرستان زرند گفت : حل مشکل مسکن معلولین شهرستان زرند از برنامه های بهزیستی در کشور است که با جدّیت دنبال می شود .

وی کمک به تأمین سهم آورده معلولین و ضمانت های بانکی معلولین و مددجویان بهزیستی برای خانه دار شدن را از مسایلی برشمرد که در حال پیگیری می باشد.